Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο απέστειλε σήμερα το παρακάτω αίτημα προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης

ΑΧΑΪΑ: Επιμελητηριακό αίτημα προς τον υπουργό για τα αδιάθετα αποθέματα Κορινθιακής Σταφίδας – (ΗΧΗΤΙΚΟ): Ο πρόεδρος της ΠΕΣ στον ΣΚΑΪ Πάτρας

Το Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο απέστειλε σήμερα το παρακάτω αίτημα προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων Σπήλιο Λιβανό: κ. Υπουργέ Με την παρούσα επανερχόμαστε σχετικά…