Περιφερειακής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία

ΠΑΤΡΑ: Πρώτη συνεδρίαση του νεοσύστατου Δ.Σ της Περιφερειακής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία

Την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2020 πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση του νεοσύστατου Διοικητικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία Δυτικής Ελλάδας & Νοτίων Ιονίων Νήσων…