Περιφερειακή Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία Δυτικής Ελλάδας και Νοτίων Ιονίων Νήσων

ΠΑΤΡΑ: Παρουσίαση εκθεμάτων και εργόχειρων από δομές ατόμων με αναπηρία

Η Περιφερειακή Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία Δυτικής Ελλάδας και Νοτίων Ιονίων Νήσων αναγνωρίζοντας την ανάγκη ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών για θέματα κοινωνικού χαρακτήρα, την…