Περιφερειακή Ένωση Δήμων -Με σημαντικές αποφάσεις Πατρα