Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας:


Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας: Περιφερειακό σχέδιο στήριξης με δράσεις ύψους €65 εκατ.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας απαντά στις ιδιαίτερες και πρωτόγνωρες προκλήσεις που έχει επιφέρει η νέα πραγματικότητα με το Περιφερειακό Σχέδιο Στήριξης “Η απάντηση της Περιφέρειας…