Πέργαμος

Πρωτοβουλίες του γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου στην Πέργαμο

Παράλληλα με τις ανασκαφές στην Πέργαμο, το Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο προωθεί τις σχέσεις με τον τοπικό πληθυσμό, ανακαινίζοντας παλιά κτήρια και δίνοντας δουλειά σε άνεργους…