Πέρασαν το όριο του 70% οι εμβολιασμένοι ενήλικες στο Ηνωμένο Βασίλειο