Παύλος Γιαννακόπουλος της Φαρμακοβιομηχανίας ΒΙΑΝΕΞ