ΠΑΤΡΑ: Τουλάχιστον μέχρι Παρασκευή με υψηλές θερμοκρασίες