ΠΑΤΡΑ: Το σωματείο Φροντίζω

ΠΑΤΡΑ: Το σωματείο Φροντίζω δίπλα στα οικογένειες που φροντίζουν Άτομα με Άνοια

Αυτές τις μέρες που όλοι καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε ατομικά και συλλογικά τις συνέπειες από την πανδημία, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, το Φροντίζω παραμένει δίπλα…