ΠΑΤΡΑ: Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού

ΠΑΤΡΑ: Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού – Για πυρασφάλεια και πυροπροστασία

Ο Δήμος Πατρέων ανακοινώνει την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού σαράντα έξι (46)  ατόμων,  με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών…