ΠΑΤΡΑ: Ποντιακά Χωροχρονικά

ΠΑΤΡΑ: Ποντιακά Χωροχρονικά – Ανοιχτή εκδήλωση στον Εμπορικό Σύλλογο στις 17 Μαρτίου

1919-2019 Ποντιακά ΧωροΧρονικά τιτλοφορείται η εκδήλωση που διοργανώνεται από την Ομάδα Φίλων της Ποντιακής Παράδοσης Πάτρας , υπό την αιγίδα του Λυκείου Ελληνίδων της Πάτρας…