ΠΑΤΡΑ: Μητροπολίτης Χρυσόστομος – «Κύπρο

(ΦΩΤΟ)-ΠΑΤΡΑ: Μητροπολίτης Χρυσόστομος – «Κύπρο μας, δεν λησμονούμε… Ἡ καρδιά μας πονάει για σένα»

Μέ λόγια βγαλμένα ἀπό βάθους καρδίας καί ἐκφράζοντας τά βαθειά αἰσθήματα τοῦ Κλήρου καί τοῦ Λαοῦ γιά τό συνεχιζόμενο δρᾶμα τῆς Ἑλληνικοτάτης μεγαλονήσου Κύπρου, μίλησε…