ΠΑΤΡΑ: Η ενότητα του Δημοτικού Κινητού Κινηματογράφου