Παραιτείται από το Δημοτικό Συμβούλιο ο Χρήστος Νικολάου