Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και ΣΕΒ Πελοποννήσου & Δ.Ε

ΠΑΤΡΑ: Συμφωνία στενής συνεργασίας μεταξύ Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και ΣΕΒ Πελοποννήσου & Δ.Ε

Συμφωνία στενής συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, και Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Πελοποννήσου & Δυτικής Ελλάδας υπογράφηκε μεταξύ των δύο φορέων. Οι δύο πλευρές μετά…