παιδικών κατασκηνώσεων

Οι οριστικοί πίνακες του προγράμματος παιδικών κατασκηνώσεων του ΟΑΕΔ

Αναρτήθηκαν σήμερα, Πέμπτη 17 Ιουνίου 2021, τα οριστικά μητρώα δικαιούχων και παρόχων και οι πίνακες αποκλειομένων του προγράμματος διαμονής παιδιών σε παιδικές κατασκηνώσεις έτους 2021…