Παχής στην 9η συνάντηση υποψηφίων του Νίκου Νικολόπουλου