Οικογενειακοί γιατροί και δαπάνες υγείας

Οικογενειακοί γιατροί και δαπάνες υγείας στο “μάτι” των Θεσμών

Η πορεία της λειτουργίας των τοπικών μονάδων, στο πλαίσιο των αλλαγών στην πρωτοβάθμια φροντίδα και της τοποθέτησης οικογενειακών γιατρών, το ζήτημα των προμηθειών στα νοσοκομεία…