Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής στη «Μέριμνα»

ΠΑΤΡΑ: Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής στη «Μέριμνα»

Συνεχίζονται και για την καινούργια εκπαιδευτική χρονιά στο Θ.Π.Κ. «Η ΜΕΡΙΜΝΑ» τα προγράμματα στην δομή  ΚΔΑΠμεΑ  «Η ΜΕΡΙΜΝΑ» στα πλαίσια της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και…