Οι τουρκικές υπηρεσίες διοχετεύουν ψευδείς πληροφορίες

Διπλωματικές πηγές: Οι τουρκικές υπηρεσίες διοχετεύουν ψευδείς πληροφορίες σε διεθνή ΜΜΕ

Φίλα προσκείμενα άτομα, τα οποία εμφανίζονται ως πρόσφυγες, παραπλανώντας ακόμη και έγκριτα διεθνή ΜΜΕ, χρησιμοποιούν σύμφωνα με διπλωματικές πηγές οι τουρκικές αρχές στο πλαίσιο της…