οι συμψηφισμοί ΦΠΑ

Πώς θα εφαρμοστούν οι συμψηφισμοί ΦΠΑ – Για περισσότερες από 160.000 επιχειρήσεις

Περισσότερες από 160.000 επιχειρήσεις οι οποίες κατέβαλαν εμπρόθεσμα, μέχρι τις 30-4-2020, ολόκληρα τα οφειλόμενα ποσά ΦΠΑ του πρώτου τριμήνου 2020 (οι τηρούσες απλογραφικά βιβλία) ή…