Οι Φιλιππίνες προσφέρουν νοσοκόμες στη Γερμανία

Οι Φιλιππίνες προσφέρουν νοσοκόμες στη Γερμανία και τη Βρετανία σε αντάλλαγμα για εμβόλια

Οι Φιλιππίνες θα επιτρέψουν σε χιλιάδες εργαζόμενους στο σύστημά τους υγειονομικής περίθαλψης, κυρίως νοσηλευτές και νοσηλεύτριες, να εργαστούν στη Βρετανία και τη Γερμανία, αν οι…