Οι δηλώσεις Αγγέλου και Γιατρά μετά το τέλος του παιχνίδιου