ΟΕΒΕΣΝΑ Αχαΐας για το 7ο Συνέδριο Περιφερειακής Ανάπτυξης