οδό Αριστοτέλους – Το «Κοινοτικόν» για την Περιβόλα