Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΔΕ Βασίλειος Ν. Αϊβαλής Μηχανολόγος και Αεροναυπηγός Μηχανικός