Ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πάτρας   Ζαφειρόπουλος