Ο Πρόεδρος του Εμπορικού Εισαγωγικού και Επιχειρηματικού Συλλόγου Αιγιάλειας

Τα χρήματα να μοιραστούν ισόποσα σε όλους τους πληττόμενους ΚΑΔ

Ο Πρόεδρος του Εμπορικού Εισαγωγικού και Επιχειρηματικού Συλλόγου Αιγιάλειας , ύστερα από πρόσκληση του εκτελεστικού γραμματέα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Γιώργου Σύρμου, συμμετείχε τη…