Ο Πρόεδρος Θεόδωρος Στεφανίδης

Αδικαιολόγητη και απαράδεκτη άρνηση των παρατάξεων της αντιπολίτευσης

ΑΙΤΗΜΑ Προς τον Δήμαρχο του Δήμου Αιγιαλείας κ. Δημήτρη Καλογερόπουλο Κύριε Δήμαρχε Ως νόμιμος εκπρόσωπος του ΕΚΑΜΕ ΑμεΑ ΑΙΓΙΟΥ, παρακαλώ θερμά όπως ενεργήσετε οτιδήποτε απαιτείται,…