ο ανεξάρτητος βουλευτής Αχαΐας Νίκος Νικολόπουλος δήλωσε: