νέο ξέσπασμα του κορονοϊού

Η παγκόσμια ιατρική κοινότητα για ένα νέο ξέσπασμα του κορονοϊού

Απαραίτητη συνθήκη για μία αποτελεσματική ανταπόκριση σε ένα νέο ξέσπασμα της νόσου COVID-19 είναι η ανάπτυξη θεραπειών και παρεμβάσεων μέσα από την οργανωμένη κλινική έρευνα. Ωστόσο, οι ερευνητικές προσπάθειες…