νέο Πρύτανη του Πανεπιστημίου Χρ. Μπούρα

ΠΑΤΡΑ: Κύκλος εθιμοτυπικών επισκέψεων σε αρχές και παραγωγικούς φορείς – Από το νέο Πρύτανη του Πανεπιστημίου Χρ. Μπούρα

Ολοκληρώθηκε ο κύκλος των εθιμοτυπικών επισκέψεων στις αρχές της πόλης και τους παραγωγικούς Φορείς, που πραγματοποίησε ο νέος Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών Χρήστος Μπούρας, επί…