Νέο Κατάστημα Κράτησης 1.000 κρατουμένων στη Χαλκίδα