Νεκτάριος Φαρμάκης και ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου