Νέες βεβαιώσεις μετακίνησης των εργαζομένων – Μέχρι πότε ισχύουν