νέα σχολική χρονιά


Τα μέτρα για την προσέλευση των εκπαιδευτικών στις τάξεις τη νέα σχολική χρονιά

Από 13 Σεπτεμβρίου, πρώτη ημέρα έναρξης του νέου διδακτικού έτους 2021-2022, οι εκπαιδευτικοί θα οφείλουν να προσέρχονται στην εργασία τους με πιστοποιητικό εμβολιασμού ή βεβαίωση…