νέα Νομική

Δεν υπάρχει περιθώριο για νέα Νομική, λένε οι Σχολές Αθήνας και Θεσσαλονίκης

Δεν υφίσταται περιθώριο για τον σχεδιασμό νέων νομικών σχολών, πριν να εκπληρωθούν οι προϋποθέσεις για την εύρυθμη λειτουργία των υφιστάμενων, διαφορετικά οι νέες σχολές θα…