Νέα διοίκηση στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο

ΠΑΤΡΑ: Νέα διοίκηση στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο – Πρόεδρος ο Βασίλης Καρδάσης – Τα μέλη

Νέα Διοικούσα στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, με τον Καθηγητή Βασίλη Καρδάση στη θέση του προέδρου, όρισε ο υπουργός Παιδείας Κ. Γαβρόγλου, με σχετική απόφαση που υπέγραψε….