Μπ. Καραμανδάνη

Τι θα κάνετε κύριε Δήμαρχε με το κτίριο – κληροδότημα από τον Μπ. Καραμανδάνη

Θέμα:   «Ερώτημα του διαπρεπούς λογοτέχνη – αρθρογράφου Στ. Ιντζεγιάννη : «Κύριε Δήμαρχε τι κάνετε με το κτίριο – κληροδότημα του Μπ.  Καραμανδανή; Από μουσείο κατάντησε…