Μορφωτικού Συλλόγου σε συνεργασία με το Λύκειο Ελληνίδων