Μονάδα Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων

ΠΑΤΡΑ: Σημαντικό βήμα στη διαχείριση των σκουπιδιών από το Δημοτικό Συμβούλιο- Θα κατασκευαστεί Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων

Εγκρίθηκαν ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο Πάτρας, οι τεχνικές μελέτες και τα τεύχη δημοπράτησης για την Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) για 53.000 τόνους και την…