Μήνυμα στους μαθητές που δίνουν Πανελλαδικές εξετάσεις.