μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πολιτιστικού Οργανισμού Αντιπρόεδρος της Διοίκησης του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.

Τα χρήματα που δαπανά ο Δήμος για τον πολιτισμό όλο τον χρόνο είναι πολύ μικρό ποσό σε σχέση με την έκταση

Σε σχετικό δημοσίευμα, που αφορά τον απολογισμό του Πολιτιστικού Οργανισμού τα τρία τελευταία χρόνια, γίνεται κριτική που είναι μακριά από τη φιλοσοφία και την πολιτική…