μέλη της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Ελλάδας-Σκοπίων

Αυτά είναι τα μέλη της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Ελλάδας-Σκοπίων

Διαβιβάστηκε στη Βουλή από τον υπουργό Εξωτερικών Νίκο Κοτζιά η σύνθεση της Μεικτής Διεπιστημονικής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων (ΜΔΕΕ) Ελλάδας-πΓΔΜ και τα βιογραφικά σημειώματα των μελών της…