με αγωνιστικούς χαιρετισμούς ο Πρόεδρος Λάμπης Παπαδόπουλος