μάσκες δεν εφαρμόζουν καλά στις γυναίκες

Οι μάσκες δεν εφαρμόζουν καλά στις γυναίκες

Με τις προστατευτικές μάσκες που χρησιμοποιούνται από το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό ασχολήθηκε νέα μελέτη επισημαίνοντας πως «δεν έχουν τόσο καλή εφαρμογή στο πρόσωπο γυναικών και ανθρώπων…