Μάλτα: Ξανάνοιξε η εστίαση με εμβολιασμένο το 60% του ενήλικου πληθυσμού