Μαγιορκίνης: Η σημασία πρόληψης της ενδοοικογενειακής μετάδοσης