λύματα της Πόλης

ΠΑΤΡΑ: Σημαντική αύξηση (+96%) του μέσου εβδομαδιαίου ιικού φορτίου παρατηρήθηκε στα λύματα της Πόλης

 Την τελευταία εβδομάδα,08-14/11/21, στην Πάτρα, το μέσο εβδομαδιαίο ιικό φορτίο των αστικών λυμάτων παρουσίασε σημαντική αύξηση (+96%) σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, 01-07/11/21. Την…